Innehåll
Inledning

Konstruktionsmaterial och...

Från produktspecifikation till
val av material och
tillverkningsprocess

Korrosionsegenskaper
Termiska egenskaper
Mekaniska egenskaper
Tribologiska egenskaper
Geometriska...
Toleranser, ytfinhet...
Seriestorlek
Miljöpåverkan

Kostnadsuppskattningar
  Sökning
Innehållsförteckning
Fritext
Tillverkningsprocesser och leverantörer
Leverantörslista