Svetsklass

Kvalitetsklass enligt SS-ISO 5817. Dessa anges B, C eller D och denna definierar max tillåten svetsråge och för ofasade T-förband max tillåtet övermått på a-måttet.

Till söksidan Val av svetsprocedur