Önskelista

KonstruktörsLotsen har ett antal kända brister

Leverantörer

Vi försöker få med så många leverantörer som möjligt. På så sätt blir KonstruktörsLotsen desto mera användbar, och det tryggar dess fortlevnad också. Att söka i KonstruktörsLotsen är och ska förbli gratis. Att bli hittad ska vara både träffsäkert och prisvärt.
Kan du förespråka för någon leverantör att denne borde vara med? Vi är i så fall ytterst tacksamma om du gör det! Leverantörer använder ju inte KonstruktörsLotsen själva, och vet ofta inte om den.

Materialdatabas Ett sökverktyg inriktad på att välja material, med samma sökteknik som de för tillverkningsmetoder, står mycket högt på användarnas önskelista. Det är vi medvetna om, men det är ett väldigt omfattande arbete. Just nu saknar vi tyvärr finansiering för det. Kan du tänka dig sponsra det? Bara det inte kompromissar vår opartiskhet diskuterar vi gärna saken.
Andra språk Det är många användare som skulle vilja ha en engelsk version, och det finns fler språk som är aktuella. Nästa steg blir därmed att göra KonstruktörsLotsen språkoberoende, så att varje tillkommande språk blir lättare att införa än de föregående, och inte tvärt om.

Det mesta av detta jobbar vi på. Vi lovar dock ingenting bestämt.

Saknar du något på listan? Det vill vi gärna veta! Skriv om det till lotsen@swerea.se!