Värmebehandling

En sökfunktion för värmebehandling har utvecklats inom ramen för europaprojektet IMS-VHT (Virtual Heat Treatment, under paraplyorganisationen Intelligent Manufacturing Systems). Sökfunktionen är betydligt mera komplex än i de andra fallen, om inte annat på grund av de många involverade parametrar: vi har identifierat 417 st, vilket är mångfalt fler än vad som är brukligt för ett sådant system. För att bibhålla överskådligheten krävs alltså bl a en helt annan sorts användargränssnitt både vad gäller in- och utmatning.

Länk till resultatet (på engelska) finns här. Vi får dock varna för att innehållet i databasen är mycket begränsat, i och med att merparten av projektets databas är företagshemlig. Därför kan vi bara visa här en starkt nedbantad kopia, där bara offenliga värmebehandlingsfall finns med. Detta hindrar inte att samtliga parametrar och originalgränssnittet ingår, så att man kan se problemets hela omfattning. Systemets träffsäkerhet blir dock starkt lidande p g a den mycket begränsade informationsmängden. En förklaring till varför systemet är så känsligt för det kan du hitta här.

Annars kan du se förteckningen över värmebehandlingsmetoder här.