Referenser

Ashby, 89 Ashby, M:F "On the Engineering Properties of Materials". Acta Metall, Vol 37, No 5, 1989.
Ashby, 92 Ashby; M F: "Materials Selection and Mechanical Design". Butterworth-Heinemann Ltd, 1992.
Boothroyds m fl, 94 Boothroyd, G, m fl: "Product Design for Manufacture and Assembly". Marcel Dekker Inc, 1994.

Boyer, 86

Boyer, H E: "Atlas of Fatigue Curves", ASM, 1986
Bralla, 86

Bralla; J G: "Product Design for Manufacturing". McGraw-Hill, 1986.

Campbell m fl, 82

Campbell, J E, m fl: "Application of Fracture". ASM, 1982

Cremer,73

Cremer, L; Heckl, M: "Structure-Borne Sound Mechanics",Springer-Verlag, 1973.

EN 190/210

"Grey cast iron - classification", European Standard, EN 190/210

Fatigue Design Handbook, 88

"Fatigue Design Handbook - AE10", Society of Automotive Engineers, Inc, 1988

Frost m fl, 74

Frost, N E, m fl: "Metal Fatigue", Oxford University Press, 1974
Guide to Selecting Engineered Materials, 89 "Guide to Selecting Engineered Materials", Advanced Engineered Materials and Processes, ASM, 1989

Hundal, 93

Hundal: "Cost Models for Product Design". Proc ICED 1993

Jacobson, Hogmark, 96

Jacobson; Hogmark:" Tribologi". Liber Utbildning, 1996, best.nr. 634-690-9457

Keramguiden, 89

"Keramguiden". Svenska Keraminstitutet, 1989.

Klason,95

Klason, C; Kubàt; J: "Plaster - Materialval och materialdata". Förlags AB Industrilitteratur, 1995.

Li m fl, 93

Li; Stokes; French; Widden: "Function-Costing: Recent Developments". Proc ICED 1993.

Lichtenberg, 90

Lichtenberg, S: "Projektplanlœgning - i en foranderlig verden". Polyteknisk Forlag, 1990.

Malstrom, 81

Malstrom: "Manufacturing Cost Estimating", Marcel Deker Inc, 1981

Metals Handbook 9:8

"Metals Handbook". 9th edition, vol 8, 1985

Metals Handbook, 9:16

"Metals Handbook". 9th edition, vol 16, 1989.

MMS, 1995

"Pulverteknik". MMS handbok 6, 1995.

MNC 1109

"Stål - samband mellan hårdhetstal och dragbrottgräns", MNC 1109, 1982

MNC12

"Aluminium", MNC handbok 12, 1989

Nordström, 93

Nordström, L; Sunnersjö, S: "Datorstödd produktutveckling hos fordonsindustrins underleverantörer". IVF-skrift 93802, 1993

Nordström, 97

Nordström, L; "Rollfördelning i produktutvecklingsarbetet", IVF-rapport 97015, 1997

Norén, 62

Norén, T.M: "Svetsbarhetsbegreppet inom stålmetallurgin och dess tillämpning på olika ståltyper". Skrift B-1, Inst. för Svetsteknik, KTH, 1962

Olesen, 92

Olesen, J: "Concurrent Development in Manufacturing". Dissertation, Institute of Engineering Design, Technical University of Denmark, Lyngby, 1992

Ottosson, 93

Ottosson, S: "QFD i produktutvecklingsarbetet". IVF-skrift 93815, 1993

Poli, Knight,85

"Design for Forging". Mechanical Engineering Department, University of Massachusetts/Amherst, 1985.

Pugh, 91

Pugh, S: "Total Design". Addison-Wesley, 1990

Rask, Sunnersjö, 92

Rask, I; Sunnersjö, S: "Hållfasthetsteknisk dimensionering," Sveriges Verkstadsindustriers Förlag, 1992

Sabroff, 68

"Forging Materials and Practices". Reinhold Book Corporation, 1968.

Samuelson,90

Samuelson, Å: "Skalhandboken", Mekanförbundets förlag, 1990

Skudrzyk, 68

Skudrzyk, E: "Simple and Complex Vibratory Systems". Pennsylvania State University Press, 1968.

Sunnersjö, 94

Sunnersjö, S: "Datorstödd funktionsmodellering för konceptkonstruktion". V020018, Sveriges Verkstadsindustriers förlag, 1994

Svensson, 90

"Gjuteriteknik". Karlebo-serien 10. Karlebo Förlag AB, 1990.

Söderberg, 64

Söderberg, G; Liliegren, G: "Smidesteknik - Varmsmidning". Sveriges Mekanförbund, 1964.

Ullman, 93

"Materiallära", Karlebo-serien, Liber Utbildning AB, 1993

Österberg m fl, 95

Österberg, L, m fl: "Industriell lackering - Handbok för val av miljöanpassade processer", Ytforum Förlag, 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan