Nordisk + engelsk limordlista

De svenska termerna är länkade till korta förklaringar.

ORDLISTA
Svensk/S
ORDLISTE
Norsk/N
ORDLISTE
Dansk/DK
SANASTO
Finsk/FIN
ORÐASAFN
Isländsk/IS
GLOSSARY
Engelsk/UK
Adherenter Adherent Adhærent/limemne Liimattava kappale Límingarpartur Adherent
Adhesionskraft Adhesjonskraft Adhæsionskraft Adheesiovoima Viðloðunarkraftur Adhesive force
Anaerobt lim Anaerobt lim Anaerob lim Anaerobinen liima "Anaerobt" lím Anaerobic adhesive
Anodisering Anodisering Anodisering Anodisointi Brynjun Anodization
Bindemedel Bindemiddela Bindemiddel Sideaine Bindiefni Binding agent/binder
Dispersion Dispersjon Dispersion Dispersio Þeyta/emúlsjón Dispersion
Fläkning Skrelling/avrivning Flækning/afskrælning Kuoriutuminen Flögnun Peel
Fogfaktor Fugefaktor Fugefaktor Saumakerroin Samsetningarstuðull Joint factor
Fogtjocklek Fugetykkelse Fugetykkelse Saumanpaksuus Fúguþykkt Thickness of adhesive layer
Fyllmedel Fyllstoff Fyldstof Täyteaine Fylliefni Filler
"Green strength" "Green strength" "Green strength" Kiinnityslujuus "Green strength" Green strength
Harts Harpiks Harpiks/resin Hartsi Harpix Resin
Härdare Herder Hærder Kovetin Herðir Curing agent
Härdning Herding Hærdning (afbindning) Kovettuminen Hersla Curing
Härdtid Herdetid Hærdetid (afbindningstid) Kovettumisaika Herslutími Curing time
Initiator Initiator Initiator Käynniste "Initiator" Initiator
Kallflytning Kaldflyt/siging Koldflydning/koldkrybning Kylmämyötö Kaldflæ ð i Cold flow/creep
Kallhärdande lim Kaldtherdende lim Koldhærdende lim Kylmäkovettuva liima Kaldherðandi lím Cold-setting adhesive
Katalysator Katalysator Katalysator Katalysaattori Hvati Catalyst
Kohesionskraft Kohesjonskraft Kohæsionskraft Koheesio Samloðunarkraftur Cohesion
Monomer Monomer Monomer Monomeeri Einliða/mónómer Monomer
Newtonskt lim Newtonsk lim Newtonsk lim Newtonilainen liima Newtonísk lím Newtonian adhesive
Polymer Polymer Polymer Polymeeri Fjölliða/pólýmer Polymer
"Potlife" Brukstid ” Potlife” /brugstid Työstettävyysaika Notatími Pot-life
Prepolymer Prepolymer Præpolymer Esipolyymeri Forfjölliða Prepolymer
Primer Primer Primer Pohjuste, Primeri Grunnur Primer
Reologi Reologi Rheologi Reologia Flæ ð ifræ ð i Rheology
Separatapplicering Separat påføring Separat applicering/dobbeltlimning Erillislevitys - Separate application
Skjuvhållfasthet Skjærfasthet Forskydningsstyrke Leikkauslujuus Skúfstyrkur Shear-strength
Smältlim Smeltelim Smeltelim Sulateliima Bræ ð slulím Hot-melts
Tape/film Tape/film Tape/film/folie Teippi/Kalvo Límband Tape/film
Tixotrop Tiksotrop Tiksotrop Tiksotrooppinen Tixótrópískur Thixotropic
Värmehärdande lim Varmtherdende lim Varmehærdende lim Lämpökovettuva liima Hitaherðandi lím Hot-setting adhesive
Viskositet Viskositet Viskositet Viskositeetti Flæ ð iseigja Viscosity
Vätning Fuktning Vædning/befugtning Kostuminen Væting Wetting
Ytspänning Overflatespenning Overfladespænding Pintajännite Yfirborðsspenna Surface tension
Åldring Aldring Ældning Vanheneminen Öldrun Ageing
Öppentid Åpen tid Åbentid Avoliimausaika Opinn tími Open assembly time

Överlappsförband

Overlappfuge

Overlapsamling/laskesamling

Limisauma

Skörunarsamsetning

Lap-joint