Tillverkningsmetoder för polymera material

Här ges beskrivningar av vanligt förekommande primär-, sekundär- och tertiärprocesser vid tillverkning av produkter i polymera material. Rubriknumreringen baseras på översikten i denna bild.

Angivna uppgifter på toleranser, medelytavvikelse (Ra), produktstorlek m m avser typvärden för normalprocessen. Värden som ligger utanför normalvärdena är angivna inom parentes. Att uppnå dessa innebär vanligtvis en specialanpassning av processen till förhöjd kostnad.


Innehåll

Formgivande processer

Primärprocesser

Termoplaster och termoelaster

Härdplast

Gummi

FFF(FriFormsFramställning)

Sekundärprocesser, maskinbearbetning

Icke formändrande processer

Värmebehandling

Ytbehandling

Sammanfogande processer

Fasta förband

Lösbara förband