Tillverkningsmetoder för metalliska material

Här ges beskrivningar av vanligt förekommande primär-, sekundär- och tertiärprocesser vid tillverkning av produkter i metalliska material. Rubriknumreringen baseras på översikten i denna bild.

Angivna uppgifter på toleranser, medelytavvikelse (Ra), produktstorlek m m avser typvärden för normalprocessen. Värden som ligger utanför normalvärdena är angivna inom parentes. Att uppnå dessa innebär vanligtvis en specialanpassning av processen till förhöjd kostnad.


Innehåll

Formgivande processer

Gjutning

Engångsform

Permanentform

Plastisk formgivning

Varmbearbetning

Smidning

Halvvarm bearbetning

Kallbearbetning

Avverkande processer

Skärande

Elektrisk

Kemisk

Elektrokemisk

Ultraljud

Avskiljande processer

Klippning

Stansning

Skärning

Pulvermetallurgi

Additativa processer

Pressning och sintring

Solidifiering

Laminering

Deponering

Icke formändrande processer

Värmebehandling

Göra mjukt

Göra hårt

Ytbehandling

Förbehandling

Mekanisk förbehandling

Kemisk ytomvandling

Mekanisk ytpåverkan

Ytbeläggning

Lackering
Elektrolytiska metoder
Kemiska metoder
Termisk sprutning
© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan