Trycksvarvning (flytsvarvning)

Processen: En plåtskiva pressas under rotation med hjälp av ett verktyg mot ett dorn med önskad form. Verktyget kan antingen manipuleras manuellt eller automatiskt. Vid svårbearbetade material görs formningen i flera steg med mellanliggande anlöpning. Flytsvarvning sker under tjockleksreduktion.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Relativt enkla rotationssymmetriska tunnväggiga former.

Konstruktionskrav: Rotationssymmetri, monoton ökning av diameter, 0,25 - 2° släppning

Storlek: Diameter: 6 mm - 4 m, tjocklek: (0,1) 0,6 - 1,3 (120) mm.

Toleranser: Diameter: 0,05 - 3 mm, längd: 0,13 - 1,5 mm, tjocklek: 0,05 - 0,4 mm.

Ytjämnhet: Ra = 0,5 - 1,5 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Låg

Automatiseringsgrad: Manuell - hel

Produktionstakt: Låg - hög

Seriestorlek: 1 - 10 000

Material: Duktila material med lågt deformationshårdnande

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan