Trådgnistning

Processen: Variant på Sänkgnistning där elektroden utgörs av en vertikal tråd som skär genom arbetsstycket och således skapar en kontur i horisontalplanet.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Plana detaljer med komplexa konturer eller genomgående hål.

Konstruktionskrav: Plana detaljer, sidor vinkelräta mot detaljens plan.

Storlek: Max tjocklek < 450 mm

Toleranser: ± (0,0025) 0,05 - 0,13 mm

Ytjämnhet: (0,4) 0,8 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Hög

Automatiseringsgrad: Hel

Produktionstakt: Låg

Seriestorlek: 500 - 5000

Material: Alla elektriskt ledande material.

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan