Svarvning

Processen: Vid svarvning är huvudrörelsen roterande och i regel förlagd till arbetsstycket, medan matningsrörelsen vanligen är rätlinjig (numeriskt styrd) och utförs av verktyget. Vanligast är att rotationsaxeln är horisontell, men även vertikalaxel förekommer (karusellsvarv). Det senare är vanligast för arbetsstycken med mycket stor diameter eller vikt.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Skapar plana ytor, rotationssymmetriska in- och utvändiga profiler, spår och gängor.

Konstruktionskrav: Rotationssymmetri

Toleranser: IT10 - IT15,

Ytjämnhet: Ra= 0,25 - 20 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Låg - medelhög

Automatiseringsgrad: Manuell - hel

Produktionstakt: Låg - hög

Seriestorlek: 1 - 100 000

Material: Alla

Även icke rotationssymmetriska detaljer kan tillverkas (t ex yxskaft), men den detta är en specialteknik som kräver specialsvarvar. Produktionstakten är mycket lägre än för motsvarande rotationssymmetriska detaljer.

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan