Sprutsmidning (Flytpressning)

Processen: En dorn pressas in i ett ämne som är omslutet av ett verktyg med vertikala väggar. Dornen skapar ett hål i ämnet samtidigt som material tvingas upp efter väggarna.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Ihåligt smidesämne som är slutet i ena änden och med parallella inner- och ytterväggar.

Konstruktionskrav: Längd: diameter < 5:1

Material: De flesta metaller

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan