Sektionsvalsning

Processen: Stänger och profiler reduceras mellan valsar till önskad profil. Processen görs vanligen i flera tempon med mellanliggande glödgning.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Leverantörssortiment.

Toleranser: underlägsen dragning och profilsmidning

Ytjämnhet: underlägsen dragning och profilsmidning

Automatiseringsgrad: Hel

Produktionstakt: Mycket hög

Seriestorlek: Mycket stor

Material: Duktila material

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan