Sänkgnistning

Processen: Processen utnyttjar den energi som frigörs då gnistor slår över från en negativt laddad elektrod och ett positivt laddat arbetsstycke. Vid varje gnistbildning, vilken sker tusentals gånger i sekunden, förångas metallen lokalt. Genom att successivt sänka elektroden får man så småningom en kavitet i arbetsstycket som antar samma form som elektroden. Den förångade metallen återbildas omedelbart till småpartiklar som spolas bort av den vätska som strömmar i spalten mellan elektrod och arbetsstycke.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Komplexa geometrier, djupa, smala kaviteter. Kvarvarande spänningar och mikrosprickor i ytskiktet. Fri från grader.

Konstruktionskrav: Släppning > (0,03) 0,3°, radier > (0,013) 0,1 mm. Underskärningar kan göras.

Storlek: Minsta feturmått > 0,5 mm, största längdmått < 1,0 m.

Toleranser: (0,0025) 0,05 - 0,13 mm

Ytjämnhet: (0,4) 0,8 µm

Verktygskostnad: Moderat

Maskinkostnad: Hög

Automatiseringsgrad: Hel

Produktionstakt: Låg

Seriestorlek: Enstyck - stor

Material: Alla elektriskt ledande material inklusive grafit. Under vissa omständigheter kan icke ledande material gnistas, exempelvis keramer och GRP.

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan