Rullformning

Processen: Successiv formning av band till plåtprofiler med hjälp flera på varandra följande valsar (3 - 30 stycken). Kombineras med tempon för t ex håltagning, svetsning, kapning och riktning både före och efter valsningen.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Plåtprofil med förhållandevis komplex geometri.

Konstruktionskrav: Bockningsradie > 1 - 2 t, släppning > 0,5°.

Storlek: Plåttjocklek: (0,13) 0,25 - 4 (25) mm; max plåtbredd: 0,4  1(2,5) m, max profildjup 100 mm.

Toleranser: Sektionsmått < 0,25 - 0,8 mm, vinklar < 1°.

Verktygskostnad: Mycket hög

Maskinkostnad: Mycket hög

Automatiseringsgrad: Hel

Produktionstakt: Mycket hög

Seriestorlek: Mycket stor

Material: Duktila material (kan även vara ytbelagda)

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan