Rotationssmidning

Processen: Formningen sker successivt genom att en rörlig stämpel förflyttas under bearbetningsförloppet.

Typiska egenskaper på produkten (feturer):

Konstruktionskrav: Rotationssymmetri

Verktygskostnad: Hög

Maskinkostnad: Hög

Automatiseringsgrad: Hel - halv

Produktionstakt: Medelhög

Seriestorlek: 10 000 - 100 000

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan