Profilsmidning

Processen: Formsmidning utan slutna sänken. Formningen är helt maskinellt styrd genom utvändig plastisk bearbetning av fyra backar som ges en koncentrisk slagrörelse radiellt mot arbetsstycket med hög frekvens.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Stänger, tråd och rör med konstant eller varierande diameter.

Konstruktionskrav: Rotationssymmetri, vinkel vid koniska övergångar < 6 - 30°.

Storlek: Minsta diameter > (0,08) 0,5 mm, största

diameter < (350) 150 mm

Toleranser: Diameter < 0,2 - 1 %

Ytjämnhet: 0,1 - 1,6 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Medelhög

Automatiseringsgrad: Halv - hel

Produktionstakt: Hög

Seriestorlek: 10 000 - 1 000 000

Material: Hårdhet < 90 - 100 HRB

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan