Pressning

Processen: Formning av plåt med hjälp av formverktyg. Man skiljer på dragpressning och sträckpressning. Vid dragpressning avvägs tillhållartrycket så att ämnet tillåts följa med vid pressningen medan vid sträckpressning är ämnet fastlåst.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Förhållandevis komplexa skalgeometrier med relativt konstant godstjocklek.

Konstruktionskrav: Stor hänsyn måste tas till materialegenskaperna och den geometriska utformningen för att undvika sprickor, veckbildning m m.

Storlek: Miniatyrdetaljer - 9 m, plåttjocklek 0,025 - 20 mm.

Verktygskostnad: Mycket hög

Maskinkostnad: Mycket hög

Automatiseringsgrad: Halv - hel

Produktionstakt: Hög - mycket hög

Seriestorlek: Mycket stor

Material: Duktila skivmaterial, metaller med hårdhet < 50 HRC

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan