Kemisk bearbetning

Processen: Material avlägsnas genom en kemisk reaktion (etsning). Ytor som inte skall bearbetas avmaskas före bearbetningen.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Grunda kaviteter och fickor eller generell reduktion av godstjockleken. Fri från grader och restspänningar.

Konstruktionskrav: Ju mindre etsdjup desto mer detaljerade kaviteter.

Storlek: Max etsdjup < 13 mm. Extremt stora detaljer kan bearbetas.

Toleranser: 1 % av etsdjupet.

Ytjämnhet: 0,75 - 6,5 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Låg

Automatiseringsgrad: Manuell - hel

Produktionstakt: Låg

Seriestorlek: Låg - moderat

Material: Alla etsbara (kemiskt lösbara) material med homogen struktur.

För information beträffande inblandade kemikalier se KoK-boken.

Kemisk gravering

I princip samma process som kemisk bearbetning.

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB
Till startsidan