Gas- och plasmaskärning

Processen: Vid gasskärning värms materialet upp lokalt med en gaslåga. En smal syrgasström oxiderar metallen och blåser samtidigt bort den smälta oxiden och metallen. Vid plasmaskärning åstadkommer man en smältning eller förångning av materialet med hjälp av en högenergistråle som bildats genom jonisering av gas.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Plana detaljer med komplexa konturer eller genomgående hål, värme-påverkad zon vid snittet, kvarstående värmedeformationer.

Konstruktionskrav: Företrädesvis plana detaljer, enkelkrökta snittytor och hål.

Storlek: Max tjocklek < 300 mm (2,4 m), min håldimension > 8 - 16 mm (tjockleksberoende)

Toleranser: 2 - 3 %

Ytjämnhet: 12 - 25 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Låg

Automatiseringsgrad: Manuell - hel

Produktionstakt: Låg - medelhög

Seriestorlek: 1 - 10 000

Material: Gas- eller plasma: Kolstål, låglegerade stål

och titan. Plasma: Höglegerade stål, rostfritt stål, koppar, aluminium.

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB