Fräsning

Processen: Avverkning av material sker med hjälp av ett roterande skärverktyg samtidigt som arbetsstycket eller verktyget utför en manuellt eller numeriskt styrd rätlinjig eller roterande matningsrörelse.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Man kan skilja på väsentligen två olika användningsområden för fräsning. Det ena är för högproduktiv användning i helautomatiserade maskiner där flera olika feturer skapas i samma maskin såsom plana ytor, spår, urtag, profiler mm. Det andra är skapandet av komplicerade geometriska former i relativt små serier t ex formverktyg och prototyper.

Toleranser: IT10 - IT15,

Ytjämnhet: Ra= 0,6 - 13 µm

Verktygskostnad: Låg, specialfräsar kan tillverkas

Maskinkostnad: Låg - hög

Automatiseringsgrad: Manuell - hel

Produktionstakt: Låg - hög

Seriestorlek: 1 - 100 000

Material: Alla (hårda material kräver specialmaskiner och verktyg)

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB