Strängpressning (Extrudering)

Processen: Ett upphettat ämne pressas genom en matris med önskad dimension och form varvid man erhåller stänger, rör och profiler. I en efterföljande kalldragning kan profilen modifieras med snävare toleranser och tunnare sektioner.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Stänger, rör och profiler med mer eller mindre komplexa tvärsnitt.

Konstruktionskrav: Kant- och kälradier: 0,8 - 3 mm, efter kalldragning 0,4 - 1,5 mm; undvik stora variationer i sektionsdimensioner.

Toleranser: Sektionsmått < 1 %,

Ytjämnhet: 0,5 - 6 µm

Verktygskostnad: Matriskostnad relativt låg

Maskinkostnad: Mycket hög

Automatiseringsgrad: Hel

Produktionstakt: Hög

Seriestorlek: Stor

Material: Lättmetaller, kopparlegeringar, mjukmetaller, många konstruktions- och rostfria stål, molybden

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB