Elektrokemisk bearbetning

Processen: Avlägsnande av material genom elektrolys. Arbetsstycket utgör anod och ett format verktyg katod.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Små, djupa och oregelbundna hål, invändiga underskärningar med varierande konturer. Tillverkningen fri från grader och restspänningar.

Konstruktionskrav: Hål och kaviteter koniska > 0,1 %. Invändiga radier > (0,2) 0,4 mm, utvändiga radier > 0,05 mm.

Storlek: Håldiameter > (0,25) 0,8 mm, djup 50 * håldiametern.

Toleranser: 0,013 - 0,13 mm

Ytjämnhet: 0,4 - 3 µm

Verktygskostnad: Hög

Maskinkostnad: Mycket hög

Automatiseringsgrad: Hög

Produktionstakt: Hög

Seriestorlek: Moderat - stor

Material: Alla elektriskt ledande material.

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB