Elektroformning

Processen: Tillverkning av detaljer genom elektrolytisk utfällning. Utfällningen görs på en modell som sedan avlägsnas.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Elektroformning är mycket mångsidigt. Kan skapa både enkla och mycket komplexa komponenter med stor noggrannhet på former och dimensioner och med nära perfekt reproduktion av ytdetaljer.

Konstruktionskrav: I princip inga begränsningar på geometrisk utformning man bör dock eftersträva jämn godstjocklek. Små släppningar och kant- och kälradier.

Storlek: Minsta feturmått > 0,013 mm, största längdmått < 1,8 m, godstjocklek 0,025 - 15 mm.

Toleranser: Beror på noggrannheten på modellen. Normal tolerans < 0,025 mm

Ytjämnhet: Beror på modellen. Normal ytfinhet 0,05 - 0,8 µm.

Verktygskostnad: Medelhög - hög

Automatiseringsgrad: Halv

Produktionstakt: Låg - hög

Seriestorlek: Enstyck - stor

Material: Koppar, nickel

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB