Dragbrotschning

Processen: Vid dragbrotschning dras ett skärande verktyg över eller genom arbetsstycket. Verktyget har stegvis ordnade skäreggar som anpassats till den form på spår eller hål som man önskar skapa.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Skapar raka spår och hål med regelbunden eller oregelbunden form.

Konstruktionskrav: Hål bör vara genomgående och förborrade

Storlek: 1,5 < D < 90 mm; L < 500 mm, L/D < 5 - 6

Toleranser: > ± 0,013 mm

Ytjämnhet: Ra= 0,2 - 3 µm

Verktygskostnad: Låg för standardbrotschar. Medelhög för specialgjorda formbrotschar

Maskinkostnad: Medelhög

Automatiseringsgrad: Hel

Produktionstakt: Hög

Seriestorlek: 10 000 - 1 000 000

Material: Hårdhet < 42 Rockwell C

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB