Borrning

Processen: Borrning innefattar alla metoder att med spånskärande verktyg ta upp cylindriska hål.

Typiska egenskaper på produkten (feturer): Skapar cylindriska hål

Konstruktionskrav: Cylindriska hål

Storlek: (0,025) 1,5 < D < 38 (150) mm; hållängd < 3*D (8*D).

Toleranser: Invändigt diametermått: IT11 - IT14

Ytjämnhet: Ra= 0,25 - 35 µm

Verktygskostnad: Låg

Maskinkostnad: Låg - medelhög

Automatiseringsgrad: Manuell - hel

Produktionstakt: Låg - hög

Seriestorlek: 1 - 100 000

Material: Hårdhet < 30 (60) Rockwell C

Brotschning, upprymning, försänkning. Följdoperationer efter håltagning. Brotschning ger håltolerans

IT 7. Upprymning kan göras på hål med diameter < 1,2 m.

Kanonrörs-, gevärspipeborrning. Speciell borrningsteknik för djupa hål. L < 5 - 300 * D, 3 < D < 50 mm

© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB