Detta är IVF-KonstruktörsLotsen:

För vem…

Produktutvecklare, konstruktörer och blivande sådana.

För vad…

Konceptkonstruktionsfasen har en nyckelroll vid all nyutveckling - här gör du vägval som får stora konsekvenser och som kan vara svåra och dyrbara att ändra längre fram. Allt som du kan göra för att underbygga rätt beslut i konceptfasen har därför stort värde. För att ta tillvara möjligheter till nytänkande avsedda att leda till besparingar och/eller förbättrad funktion, behöver du alltså tillräckligt beslutsunderlag, vilket så långt som möjligt då skall vara av kvantitativ karaktär. Du måste på konceptstadiet kunna förvissa dig om att det tänkta konceptet fungerar på avsett sätt och att det kan tillverkas av allmänt tillgängliga material med realistiska processer och tider. Härtill kommer den alltid övergripande ambitionen att hålla kostnaderna nere, dvs du måste redan i konceptfasen börja göra överslagsmässiga kalkyler så att du väljer lösningar som blir prismässigt konkurrenskraftiga.

Syftet med denna webbtjänst är att hjälpa dig finna relevant information för att fatta beslut som leder till innovativa och kostnadseffektiva totallösningar avseende produkters konstruktiva utformning, val av material och tillverkningsprocess.

Hur…

Informationen kan du hitta på tre sätt:

"Surfa" eller bläddra som i en bok och läsa bland önskade avsnitt, bilder och diagram. Det mesta är länkat.
Om du vill bläddra strukturerat kan du hitta den fullständiga innehållsförteckningen här, eller en kortfattad version av densamma i den blåa spalten till vänster.
Fritextsökning, som ger länkar till sökt information.
Sökning av tillverkningsprocesser och leverantörer för ett aktuellt koncept, baserat på sökprofiler, eller för att söka information om specifika tillverkningsprocesser.

Om du snarare vill läsa stora textpartier är en dataskärm aldrig lika bra som en vältypsatt och tryckt bok. I så fall är det värt att du skaffar materialet i dess lämpligaste form här.

Ursprung

Materialet i KonstruktörsLotsen kommer huvudsakligen från två böcker. Därutöver har vi byggt ett antal processökningstjänster.

Finansiering

Att söka information i hela KonstruktörsLotsen är och ska förbli gratis.

KonstruktörsLotsens uppbyggnad har finansierats av ett flertal forskningsprojekt. Dess underhåll har vi dock knappt råd med.

Under "Sökning av tillverkningsprocesser och leverantörer" kan man hitta kontaktinformation till de leverantörer som kan utföra den process man behöver. Dessa länkar är billiga men inte gratis. Om du erbjuder en tillverkningsprocess och skulle vilja att kunder som behöver just din process ska kontakta dig, kan en sådan länk vara mycket effektiv. Det är kanske inte många som kommer enda dit, men de som gör det är desto säkrare kunder, för det är just din process som de vill ha. Kontaktinformation hittar du nedan.

Leverantörer använder inte ofta KonstruktörsLotsen. Alltså har vi inte så lätt att nå ut till dem. Om du är användare av KonstruktörsLotsen och kan tala om situationenen för någon leverantör som du känner är vi ytterst tacksamma. På så sätt bidrar du till KonstruktörsLotsens fortsatta närvaro på Nätet.

Sedan mitten på oktober 2006 provar vi dessutom Googles annonser på merparten av KonstruktörsLotsens statiska sidor. Vår förhopning är att de ska ge dig ytterligare nyttiga uppslag, och oss lite pengar att underhålla tjänsten för.

Återstående

Några fler saker som våra användare önskar sig.

Kontakt

lotsen@swerea.se

Systemet är sammanställt med all rimlig omsorg och noggrannhet.
Felaktigheter och ofullständigheter kan dock givetvis förekomma.
IVF påtar sig inget ansvar för eventuella följder av sådana felaktigheter.