elasticitetsmodul längdutvidgningskoefficient låga termiska spänningar polymerskum elastomer kork LDPE HDPE balsa trä ek tall ask träprodukter plastkompositer PP epoxi PA PS PMMA PC polyester Pb bly Mg magnesium Aluminium betong S-glas B-glas kolfiber betong lergods titan Cu koppar nickel stål beryllium BeO Al2O3 alumina molybden wolfram SiC sialon Si3N4 diamant höga termiska spänningar epoxy