värmeledningstal värmediffusivitet specifik värme kork polymerskum elastomer PS PF PVC PMMA trä PA PTFE gips LDPE polyester epoxi HDPE lergods tegel glas CrO2 betong B porslin Si3N4 titanlegering sialon Al2O3 nickellegering stål Ge Mg SiC Zn Si Be W Be aluminiumlegering kopparlegering silver diamant epoxy