Rad- och kolumrubrikerna är länkade till förklaringar.

Aromatiska kolväten Alifatiska kolväten Halogenerade lösningsmedel Estrar och ketoner Alkoholer Aminer Svaga baser och salter Starka baser Starka syror Svaga syror Starka oxidationsmedel PVC PA POM PET PTFE ABS PPO PC PMMA PSU EP PPS PE
angrepp utmärkt bra mindre oacceptabel mycket dålig aromatiska kolväten alifatiska halogenerade lösningsmedel estrar ketoner alkoholer aminer svaga baser salter starka syror oxidationsmedel PE PVC PA POM PET PTFE ABS PPO PC PMMA PSU EP PPS