Seriestorlek

Val av tillverkningsprocesser styrs till stor del av den förväntade seriestorleken. Tillverkningsmetoder som kräver avancerade formverktyg är vanligtvis förbehållna produkter i massproduktion eftersom initialkostnaderna i form av verktygsframtagning och intrimmning av processerna är höga. Ofta kan man emellertid för kortare serier tillverka enklare formverktyg med färre feturer och istället lägga till sekundärprocesser som tillverkar resterande feturer, se denna bild.

Ibland kan det vara motiverat att tillverka komplicerade formverktyg även för relativt korta serier om metoden exempelvis innebär kraftigt reducerade material- eller efterbearbetningskostnader eller helt enkelt därför att det inte finns någon alternativ metod.

Den förväntad seriestorleken kan senare visa sig vara felbedömd och det är därför inte ovanligt att man byter tillverkningsmetoder allteftersom efterfrågan förändras. Det finns många exempel på att varmsmide befunnits vara den mest ekonomiska primärprocessen vid en medelhög produktion och som ersatts med kallsmide då produktionen ökat och tvärtom. Observera dock att ett byte av tillverkningsmetod också innebär att detaljen måste modifieras med hänsyn till hållfasthet och geometrisk utformning.

kostnad detalj verktygskostnad ämneskostnad bearbetningskostnad valsat rundstål friformsmidd sänksmidd stuksmidd detaljens färdiga mått

Jämförelse mellan kostnaderna för framställning av ämne till kugghjul med olika tillverkningsmetoder och seriestorlekar.

Denna bild visar inom vilka seriestorleksintervall som olika tillverkningsmetoder normalt används.
Klicka för att förstora!
seriestorlek sandgjutning gipsform vaxursmältning shaw unicast kokillgjutning pressgjutning centrifugalgjutning friformssmide sänksmidning kallstukning sprutsmidning profilsmidning rotationssmidning trycksvarvning sänkgnistning fräsning svarvning hyvling borrning dragbrotschning formsprutning formblåsning rotationsgjutning varmformning formpressning sprutpressning integralcellplast handuppläggning sprutning säckpressning lindning byggning fff

  Normala seriestorlekar för olika tillverkningsmetoder.