Redoxjämvikter

red
ox
e0[V]
Li
Li+ + e-
-3,045
K
K+ + e-
-2,925
Rb
Rb+ + e-
-2,925
Cs
Cs+ + e-
-2,923
Ba
Ba2+ + 2e- -2,90
Sr
Sr2+ + 2e- -2,89
Ca
Ca2+ + 2e- -2,87
Na
Na+ + e- - 2,714
La
La3+ + 3e- - 2,52
Mg
Mg2+ + 2e- - 2,37
Lu
Lu3+ + 3e- - 2,25
Sc
Sc3+ + 3e- - 2,08
Be
Be2+ + 2e- - 1,85
Al
Al3+ + 3e- - 1,66
Ti
Ti2+ + 2e- - 1,63
Mn
Mn2+ + 2e- -1,18
H2 + 2OH-
2H2O + 2e- - 0,828
Zn
Zn2+ + 2e- - 0,763
Cr
Cr3+ + 3e- - 0, 74
S2-
S + 2e- -0,48
Fe
Fe2+ + 2e- - 0,440
Cr2+
Cr3+ + e- -0,41
Cd
Cd2+ + 2e- - 0,403
Co
Co2+ + 2e- - 0,277
Ni
Ni2+ + 2e- - 0,250
Sn
Sn2+ + 2e- - 0,136
Pb
Pb2+ + 2e- - 0,126
H2
2H2+ + 2e- 0,0000
Cu
Cu2+ + 2e- 0,153
H2SO3 + H2O
SO4 + 4H+ + 2e- 0,17
I- + 6OH-
IO3- + 3H2O + 6e- 0,26
ClO2- + 2OH
ClO-3 + H2O + 2e- 0,33
Cu
Cu2+ + 2e- 0,337
Fe(CN)64-
Fe(CN)63- + e- 0,36
ClO3- + 2OH-
ClO4- + H2O + 2e- 0,36
Cl2 + 40H-
2ClO- + 2H2O + 2e- 0,40
4OH-
O2 + 2H20 + 4e- 0,401
S + 3H20
H2S03 + 4H+ + 4e- 0,45
Cu
Cu+ + e- 0,521
2I
I2 + 2e- 0,5355
MnO42-
MnO4- + e- 0,564
MnO2 + 4OH-
MnO4- + 2H2O + 3e- 0,588
Br- + 6OH-
BrO3- - + 3H2O + 6e- 0,61
H2O2
O2 + 2H+ + 2e- 0,682
Fe2+
Fe3+ + e- 0,771
2Hg
Hg2+2 + 2e- 0,793
Ag
Ag+ + e- 0,7991
NO2 + H2O
NO-3 + 2H+ + e- 0,81
Hg
Hg2+ + 2e- 0,850
Cl- + 2OH-
ClO- + H2O + 2e- 0,89
Hg22+
2Hg2+ + 2e- 0,920
NO + 2H2O
NO3- + 4H+ + 3e- 0,96
2Br-
Br2(l) + 2e- 1,0652
ClO3- + H2O
ClO4- + 2H+ + 2e- 1,19
I2 + 6H2O
2IO3 + 12H+ + 10e- 1,195
Pt
Pt2+ + 2e- ca 1,2
HClO2 + H2O
ClO3- + 3H+ + 2e- 1,21
2H2O
O2 + 4H+ + 4e- 1,229
Mn2+ + 2H2O
MnO2 + 4H+ + 2e- 1,23
Tl+
TI3+ + 2e- 1,25
2Cr3+ + 7H2O
Cr2O72- + 14H+ + 6e- 1,33
2Cl-
Cl2 + 2e- 1,3595
Br- + 3H2O
Br203 + 6H+ + 6e- 1,44
Pb2+ + 2H2O
PbO2 + 4H+ + 2e- 1,455
Au
Au3+ + 3e- 1,50
Mn2+
Mn3+ + e- ca 1,5
Mn2+ + 4H2O
MnO4- + 8H+ + 5e- 1,51
Cl2 + 2H2O
2HClO + 2H+ + 2e- 1,63
Au
Au+ + e- ca 1,68
MnO2 + 2H20
MnO4- + 4H+ + 3e- 1,692
2H2O
H2O2 + 2H+ + 2e- 1,77
Co2+
Co3+ + e- 1,842
2SO42-
S2O82- + 2e- 2,01
2F-
F2 - 2e- 2,87

redox jämvikt potential potentialkedja oxidation reduktion elektrolytisk spänningskedja spänning