Geometriska karakteristika

När ett koncept finns framtaget med geometrin och de viktigaste funktionsytorna definierade kan en lista upprättas över de väsentligaste geometriska feturerna (karakteristika). En fetur kan ofta tillverkas på många olika sätt men för de flesta komponenter är det sällan möjligt att tillverka alla feturer i en och samma process. Vanligtvis krävs det en sekvens av flera tillverkningsmetoder för att färdigställa hela detaljen.

Det har visat sig, åtminstone för serietillverkade produkter, att det oftast är mest ekonomiskt att försöka skapa så många av feturerna som möjligt i den första formningsprocessen, primärprocessen ("net-shape"). Resterande feturer skapas i efterföljande sekundärprocesser, vanligtvis skärande bearbetning. Vid prototyp- och kortserietillverkning är framtagningskostnaderna för formverktygen en avgörande faktor för vilka feturer som skall tillverkas i primärprocessen respektive sekundärprocesserna.

Denna tabell ger en generell översikt över olika processers möjlighet att skapa några vanliga geometriska feturer. Denna kan användas som guide för att välja formgivande processer. Man skall komma ihåg att för vissa processer, som kräver formverktyg, så kan feturernas orientering relativt verktygens rörelser ha betydelse för om feturen är möjlig att tillverka. Även om olika typer av feturer var och en är möjlig att åstadkomma i en viss process så betyder inte detta att man alltid kan skapa kombinationer av dessa feturer.

Komponentens huvuddimensioner kan många gånger vara en begränsande faktor vid valet av tillverkningsmetoder. Antingen kan detaljen vara för stor för att kunna bearbetas med gängse maskiner, eller ha så små dimensioner att de normala processmaskinerna har en kraftig överkapacitet, vilket kan innebära onödigt höga produktionskostnader. I appendix 1-3 framgår för vilka komponentdimensioner som olika processer är tillämpliga.

Tillverkningsmetoder Metaller Polymerer Gjutning Smidning Extrudering Kallstukning Sprutsmidning Profilsmidning Rotationssmidning Sektionsvalsning Rullformning Pressning Trycksvarvning Hydroformning Fräsning Svarvning Hyvling Borrning Dragbrotschning Sankgnistning Kemisk bearbetning Elektrokemisk bearbetning Trådgnistning Gas- och plasmaskärning Pulvermetallurgi Elektroformning Formsprutning Strängsprutning Formblåsning Rotationsgjutning Varmformning Form- och sprutpressning Integralcellplasttillverkning Profildragning Handuppläggning Sprutning Sackpressning Lindning Formsprutning Strängsprutning Byggning FFF Termoplaste och termoelaster Härdplast Gummi Plastisk formgivning Avverkande metoder Avskiljande Klicka på de vänstra rubrikerna för att fördjupa!  Tillverkningsmetod Gjutning Extrudering Valsning Kallstukning Sprutsmidning Profilsmidning Rotationssmidning Sektionsvalsning Rullformning Pressning Hydroformning Trycksvarvning Fräsning Svarvning Hyvling Borrning brotschning sänkgnistning kemisk elektrokemisk Trådgnistning gasskärning plasmaskärning Pulvermetallurgi Elektroformning strängsprutning formblåsning rotationsgjutning varmformning formpressning sprutpressning integralcellplasttillverkning profildragning handuppläggning sprutning säckpressning lindning formsprutning strängsprutning byggning FFF gummi härdplast termoplaster termoelaster Avskiljande avverkande formgivning polymera metalliska

Generell översikt över olika processers möjlighet att skapa vanliga geometriska feturer.