Innehåll

Materialkategorier

Metaller

Stål

Konstruktionsstål
Verktygsstål

Elektriskt ledande och magnetiska stål

Rostfria stål

Gjutjärn

Gråjärn
Kompaktgrafitjärn
Segjärn

Aducerjärn

Lättmetaller

Aluminium
Titan
Magnesium

Koppar och kopparlegeringar

Koppar
Mässing

Bronser

Mjukmetaller

Zink
Tenn
Bly

Nickel

Diverse metaller med legeringar

Molybden
Volfram

Koboltbaserade

Ädelmetaller

Pulvermetaller

Polymerer

Termoelaster

Styrenbaserade TPE
Olefinbaserade TPE (TPO)

Uretanbaserade TPE (TPU)

Esterbaserade TPE

Amidbaserade TPE

Gummi

Naturgummi
Styrengummi

Butylgummi

Nitrilgummi

Kloroprengummi

Etenpropengummi

Uretangummi

Fluorgummi

Akrylgummi

Silikongummi

Polysulfidgummi

Klorsulfonerad polyeten

Epiklorhydringummi

Norbornengummi

Propenoxidgummi

Etenakrylgummi

Termoplaster

Polyeten PE (etenplast)
Polypropen PP (propenplast)

Polyvinylklorid PVC (vinylkloridplast)

Polystyren PS (styrenplast)

Slagtålig polystyren SB

Polystyrenakrilnitril SAN

Polyakrylnitrilbutadienstyren ABS

Polymetylmeteakrylat PMMA (akrylplast)

Polykarbonat PC (karbonatplast)

Polyamider PA (amidplaster)

Polyetentereftalat PET (termoplastisk polyester)

Polyoximetylen POM (acetalplast)

Polyfenylenoxid PPO

Polytetrafluoreten PTFE

Polysulfon PSU (sulfonplast)

Polyetersulfon PES

Polyfenylensulfid PPS (fenylsulfidplast)

Polyetereterketon PEEK
Högtemperaturplaster

Härdplaster

Epoxiplaster EP epoxy
Fenolformaldehydplast PF (fenoplast)
Melaminformaldebydplast MF (melaminplast)
Ureaformaldehydplast UF (karbamidplast)
Esterplaster
Polyuretanplast PUR (uretanplast)
Silikonplast och silikongummi SI (silikoner)
Polyimider PI (imidplast)
Polymerlegeringar (blandningar)

Keramer

Kiselnitrid/Sialoner (Si3N4)
Kiselkarbid (SiC)
Zirkoniumdioxid (ZrO2)
Aluminiumoxid (Al2O3)
Borkarbid (B4C)
Titandiborid (TiB2)
Bornitrid (BN)
Fiberförstärkta keramer

Trä

Tillverkningsmetoder

Metaller

Gjutbarhet

Smidbarhet

Skärbarhet

Svetsbarhet

Polymerer

Keramer