Här är det mesta klickbart.

Tillverkningsmetoder metaller Formgivande processer Gjutning Engångsform Sandgjutning Gipsform Keramisk form Vaxursmältning Shaw, Unicast Permanentform Kokillgjutning Pressgjutning Centrifugalgjutning Stränggjutning Plastisk formgivning Varmbearbetning Smidning Strängpressning Halvvarm Smidning Kallbearbetning Kallstukning Sprutsmidning Profilsmidning Rotationssmidning Tråd- och rördragning Sektionsvalsning Rullning Rullformning Pressning Trycksvarvning Kulbombning Avverkande processer Skärande Fräsning Svarvning Hyvling Borrning Dragbrotschning Slipning Hening Läppning Polering Elektrisk Sänkgnistning Kemisk Bearbetning Kemisk gravering Elektrokemisk Bearbetning Slipning Hening Övriga processer Avskiljande processer Klippning Stansning Skärning Trådgnistning Gas Pulvermetallurgi Pressning och sintring Additativa processer Elektroformning Sintring Solidifiering Laminering Deponering Icke formändrande Värmebehandling Göra mjukt Avspänningsglödgning Normalisering Etappglödgning Styrd svalning Mjukglödgning Anlöpning Göra hårt Genomhärdning Ythärdning Ytbehandling Förbehandling Mekanisk Blästring Trumling Kemisk ytomvandling Mekanisk ytpaverkan Kulbombning Gradning Rullpolering Ytbeläggning Lackering Elektrolytiska metoder Kemiska metoder Termisk sprutning
tillverkningsmetoder metaller metalliska material formgivande processer icke formändrande sammanfogande gjutning plastisk formning avverkande avskiljande pulvermetallurgi additativa värmebehandling ytbehandling fasta förband löstagbara engångsform sand gips keram vaxursmältning shaw unicast permanent form kokill pressgjutning centrigugalgjutning stränggjutning varm smidning extrudering valsning halvvarm kall kallstukning sprutsmidning profilsmidning rotationssmidning tråd rördragning sektionsvalsning rullning pressning trycksvarvning kulbombning skärande fräsning svarvning hyvling brotschning slipning hening läppning polering elektrisk sänkgnistning kemisk bearbetning gravering elektrokemisk klippning stansning skärning trådgnistning gasskärning plasmaskärning pressning sintring solidifiering laminering deponering elektroformning mjukt avspänningsglödgning normalisering etappglödgning styrd svalning mjukglödgning anlöpning hårt genomhärdning ythärdning förbehandling mekanisk blästring trumling kemisk ytomvandling ytpåverkan gradning tryckvalsning tryckrullning rullpolering ytbeläggning lackering elektrolytiska metoder kemiska termisk sprutning materialbetingade svetsförband lödförband limförband formbetingade nitförband snäppförband skruvförband bomförband kilförband pinnförband spårring kraftbetingade pressförband krympförband klämförband