Tillverkningsmetoder keramer Formgivande Primärprocesser Formning Pressning Enaxlig pressning Isostatisk pressning Gjutning Slamgjutning Tejpgjutning Plastisk formning Extrudering Formsprutning Gronbearbetning Sintring Utan övertryck Med övertryck Hetpressning Het isostatisk pressning Gasövertryckspressning Reaktionssintring Sekundärprocesser Sammanfogande processer Bearbetning Icke formande processer Värmebehandling Ytbehandling Fasta förband Lösbara förband
tillverkningsmetod keram formgivande process icke formändrande sammanfogande primär sekundär värmebehandling ytbehandling fast förband lösbar formning grönbearbetning sintring bearbetning limning lödning diffusionsbindning pressning enaxlig isostatisk gjutning slamgjutning tejpgjutning vakuumgjutning infiltrering smältgjutning plastisk formning extrudering informning valsning formsprutning blåsning dragning glas