Materialkategorier

Material som är avsedda för konstruktion kan primärt delas in i fem huvudklasser enligt denna bild. Med undantag för hybridmaterial har material inom samma klass ofta likartade egenskaper såsom mekaniska, termiska, elektriska, brottmekaniska etc. Detta medför att även tillverkningsmetoder och ofta också tillämpningar är starkt knutna till huvudklassen.

För hybridmaterial är såväl egenskaper som tillämpning och tillverkningsmetoder mycket varierande och den enda egentliga gemenskapen inom klassen är att de består av två eller flera material från de övriga klasserna.

Varje materialklass delas i sin tur in i underklasser. Definitionerna av dessa ges närmare under rubriken för respektive klass.
Klicka för att få en klickbar förstoring!
Konstruktionsmaterial metaller stål gjutjärn lättmetaller koppar legeringar mjukmetaller pulver polymerer elaster gummi termoelaster plaster härdplaster termoplaster keramer traditionella tekniska konstruktionskeramer funktionskeramer trä träprodukter hybridmaterial

Översikt över konstruktionsmaterialens huvudklasser.