Engångsform Permanentform Stränggjutning Centrifugalgjutning Pressgjutning Kokillgjutning Shaw och liknande Vaxursmältning Gipsform Sandgjutning Stål Gjutjärn Gråjärn Aducerjärn Segjärn Vitjärn Aluminium Magnesium Titan Lättmetaller Mässing Brons Rodmetall Zink Koppar och kopparlegeringar
gjutlegering gjutjärn gråjärn segjärn aducerjärn vitjärn gjutstål olegerat låglegerat höglegerat manganstål rostfritt värmebeständigt stål tungmetaller mässing brons rödmetall zinklegeringar lättmetaller aluminiumlegeringar magnesiumlegeringar titan gjutmetod engångsform permanent form maskinformning skalformning handformning vakuumformning fullformsgjutning gipsform vaxursmältningsmetod shaw unicast statisk kokillgjutning lågtrycksgjutning varmkammarpressgjutning kallkammarpressgjutning centrifugalgjutning stränggjutning