Konstruktion Marknad Produktplanering Kravspecifikation Syntes Analys Konceptmodeller Prototypmodeller Tillverkningsunderlag Erfarenhetsåterföring Feedback Bruksaccepterad produktionsprocess Operationsbeskrivning processbeskrivning simulering NC-program fixturer verktyg Tillverkning Produktion