Innehållet är i huvudsak baserat på dessa handböcker

KONCEPTKONSTRUKTION
val av material och tillverkningsmetoder
Ingvar Rask, Staffan Sunnersjö
Klicka på bilden för att se en förstoring!

IVF-skrift 97859
ISSN 0349-0653
ISRN IVF-S-97/859-SE
ISBN 91-89158-08-3
171 sidor

Beställning

Limma med kvalitet
Heléne Karlsson
Klicka på bilden för att se en förstoring!

IVF-skrift 01803
ISSN 0349-0653
ISRN IVF-S-01/803-SE
ISBN 91-89158-41-5
274 sidor

Beställning

KonstruktörsLotsen innefattar hela KONCEPTKONSTRUKTION val av material och tillverkningsmetoder och merparten av Limma med kvalitet.

Dessutom innefattar den Sökning av tillverkningsprocesser och leverantörer, med dess speciella sökteknik, som inte är möjlig i bokform.


Swerea IVF
Argongatan 30
431 53 Mölndal
Telefon 031-706 60 00
Telefax 031-27 61 30
http://www.swereaivf.se
© Swerea IVF AB, 2002, 2014
Webbanpassning och -publicering: Ludmilla Bogavac, Swerea IVF, Mölndal